Onze activiteiten

HYDROBRU is de exclusieve operator voor de drinkwaterdistributie en de afvoer van regen- en afvalwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HYDROBRU, drinkwaterverdeler

Dag in dag uit is HYDROBRU belast met het onderhouden en vernieuwen van het distributienetwerk.

Dat omvat:

  • het onderhoud van de leidingen en de vervanging ervan als ze verouderd zijn of beschadigd raakten,
  • het opsporen en herstellen van lekken: er is permanent een geautomatiseerd detectiesysteem aan het werk. Het Brusselse net heeft zelden lekken in vergelijking met andere Europese steden.
  • Een snelle interventie bij incidenten, opdat de bewoners op een feilloze voorziening kunnen rekenen,
  • het behoud van de waterkwaliteit in het distributienet.

HYDROBRU brengt de aansluitingen voor nieuwe gebruikers tot stand.

HYDROBRU factureert het water tegen de meest correcte prijs, rekening houdende met de nodige investeringen om een water van onberispelijke kwaliteit te garanderen.

 

 

 

HYDROBRU, beheerder van de gemeentelijke rioleringsnetwerken

Elke aangesloten gemeente draagt aan HYDROBRU de bevoegdheden over, alsook de rechten en verplichtingen met betrekking tot:

  • het beheer van de stormbekkens en collectoren,
  • het toezicht op het rioleringsnetwerk,
  • het waterbouwkundig beheer van het rioleringsnetwerk en van hemel- en oppervlaktewater,
  • het onderhoud, de vernieuwing en de uitbreiding van het rioleringsnetwerk,
  • het geïntegreerde beheer van het rioleringsnetwerk.

In het kader van zijn opdrachten zorgt HYDROBRU voor de studie, de bouw en het beheer van de regenwaterbekkens, een infrastructuur die het debiet regelt en deel uitmaakt van het gewestelijke beleid inzake de strijd tegen de overstromingen.

 

HYDROBRU, in dienst van de consumenten

HYDROBRU ziet erop toe om de consumenten goed te informeren over de kwaliteit van het water, de prijzen, hun verbruik, hun rechten en plichten op het vlak van waterverbruik.

HYDROBRU helpt mensen die het moeilijk hebben, om voor iedereen het recht op water te kunnen garanderen.