Enkele sprekende cijfers

HYDROBRU, dat is:

  • de enige operator in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater en de afvoer van regenwater en afvalwater (met uitzondering van het beheer van de gewestelijke collectoren en de rioolwaterzuiveringsinstallaties);
  • de dagelijkse levering van drinkwater aan ongeveer 1,5 miljoen verbruikers (inwoners, pendelaars en bedrijven) via meer dan 300 000 meters;
  • 61 miljoen m³ drinkwater per jaar;
  • in totaal 2 300 km distributieleidingen;
  • een rioolnet van meer dan 1 900 km;
  • 25 regenwaterbekkens die meer dan 160 000 m³ water kunnen opvangen om overstromingen tegen te gaan en
  • een totaal investeringsbudget van bijna 90 miljoen euro per jaar.