Zuivering

HYDROBRU is door een Ordonnantie wettelijk verplicht om het water dat het verdeelt te zuiveren.

HYDROBRU heeft die opdracht evenwel uitbesteed aan de BMWB, de Brusselse Maatschappij voor het Waterbeheer, die over twee waterzuiveringsstations beschikt:

  • het station zuid met een capaciteit van 360.000 inwonersequivalenten vangt het stedelijke afvalwater op van het zuidelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van een deel van het grondgebied van de aangrenzende Vlaamse gemeenten.
  • Het station noord met een capaciteit van 1.100.000 inwonersequivalenten vangt het stedelijke afvalwater op van de onderbekkens Noord en Woluwe en van een deel van het grondgebied van de aangrenzende Vlaamse gemeenten.