Riolering

HYDROBRU staat ook in voor de aanleg, de renovatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de gemeentelijke infrastructuur voor de opvang van het afvalwater. Het netwerk telt vandaag ongeveer 1.900 km rioleringsbuizen met een doorsnede tussen 30 centimeter en 2 meter.

HYDROBRU ziet erop toe dat de investeringen in sanering de Brusselse consumenten een dienstverlening van gelijke kwaliteit garanderen op het vlak van afvoer van afvalwater. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de overstromingsproblemen in bepaalde gevoelige delen van het Gewest. Het investeringsbeleid van HYDROBRU inzake rioleringsnetwerk is gebaseerd op strikte prioriteiten die onder meer rekening houden met synergieën met andere verzoekers of gemeentelijke diensten die instaan voor de nutsvoorzieningen. Bij investeringsprojecten worden prioriteiten gelegd op basis van het risico op verzakking, de strijd tegen terugkerende overstromingen of de milieunormen op het vlak van opvang van afvalwater.