Bestrijden van overstromingen

De problematiek van de overstromingen maakt een vast onderdeel uit van elke studie op het vlak van sanering, ongeacht of het nu gaat om een uitbreiding van het net dan wel om het renoveren van verouderde leidingen. Dat bewustzijn vertaalt zich in een aangepaste dimensionering van de riolering, en door de bouw, waar nodig, van stormbekkens met een voldoende capaciteit.

In 2013 werden 3,5 miljoen € van het renovatieprogramma toegewezen aan projecten voor de bouw van nieuwe stormbekkens.

HYDROBRU telt vandaag 24 stormbekkens in werking, met een globale capaciteit van 115.361 m3.

Die stormbekkens vormen een onmisbaar onderdeel van het rioleringsnetwerk omdat ze bij zware regenval grote hoeveelheden water tijdelijk kunnen opslaan. Op die manier voorkomen ze dat afvalwater (hemelwater vermengd met verontreinigd water) in de riolering of in het milieu terechtkomt.