Het kraantjeswater drinkbaar maken

Vóór het water bij u thuis uit de kraan komt ondergaat het ontsmettende ingrepen die moeten garanderen dat het geen schadelijke bacteriën bevat. De precieze behandeling hangt echter af van de herkomst van het water:

  • het grondwater is van oorsprong al heel zuiver maar er wordt chloor aan toegevoegd opdat het zijn goede bacteriologische kwaliteit zou behouden;
  • het oppervlaktewater moet enkele noodzakelijke behandelingen ondergaan.

Een van de installaties van VIVAQUA is de fabriek van Tailfer die het ruwe water van de Maas bewerkt tot drinkwater.

  1. Het water wordt er om te beginnen gezeefd, waarbij almaar fijnere zeven alle vaste deeltjes verwijderen.
  2. Een injectie van ozon in het water komt de efficiëntie van de volgende behandelingsstappen ten goede.
  3. Ondanks de fijne zeven blijft het water hele kleine deeltjes bevatten. Die laat men uitvlokken door aan het water een onschadelijk coaguleermiddel toe te voegen dat de deeltjes doet samenklonteren tot ze zwaarder zijn dan water en naar de bodem van het bassin zakken.
  4. Die vlokken worden dan uit het water gehaald met filters die uit twee lagen bestaan: actieve kool en zand. Die dubbele filters halen de laatste zwevende materie uit het water.
  5. Nu volgt een tweede injectie van ozon in het water. Dat gas heeft immers ook de eigenschap bacteriën en virussen te doden.
  6. Een laatste biologische filtering op actieve koolstof in korrelvorm verwijdert de resterende sporen van organische moleculen.
  7. Bij het zuivere water dat men zo verkrijgt gaat nog chloor, waardoor het vrij van schadelijke bacteriën tot bij de eindgebruiker raakt.

Meer informatie over de behandeling van het water vindt u op de site van VIVAQUA.